BusinessBoost Live Online Q&A – Crisis & Ondernemen

Op 30 april ging host Sofie van den Enk het gesprek aan met verschillende ondernemers over het thema Crisis & Ondernemen tijdens de eerste editie van BusinessBoost Live Online. Tijdens deze online editie konden kijkers vragen stellen via een privé chat. Lees hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden vanuit de sprekers terug. De volgende editie bijwonen? Dat kan op donderdag 28 mei. Lees hier meer informatie en meld u direct aan!

Topsporter Maarten van der Weijden

 • Hoe krijg je wel maximale focus tijdens het trainen als je doel niet “de beste willen zijn” is?

Het verschil tussen de doelen “de beste willen zijn” en “het beste uit jezelf halen” is dat je bij de eerste afhankelijk bent van de buitenwereld die buiten je controle ligt. Het meest effectief is om jezelf te verbeteren. Zelfs bij het doel “de beste willen zijn” zou je je het beste kunnen focussen op jezelf verbeteren. In het zwemmen zie je dat heel vaak. Toen Ranomi Kromowidjojo Olympisch kampioen werd in Londen gebeurde er iets geks. Ze was eigenlijk niet tevreden; omdat ze niet haar beste race had gezwommen.

 • Had jij tijdens jouw olympische race in het open water wel een doel gesteld en zo ja, welk doel was dit? 

Mijn doel was om het beste uit mezelf te halen. Het beste uit mezelf halen resulteerde tijdens de olympische race in het winnen van olympisch goud. Ik kon de trainingsarbeid volhouden, ook al wist ik dat mijn kans op succes klein was. Ik kon dit omdat ik het “spelletje” om het beste uit mezelf te halen erg leuk vind. Ik heb daarom het trainen nooit als opoffering ervaren.

Robèr Willemsen – Koninklijke Horeca Nederland

 • Waarom moet alleen de ondernemer de last van de coronacrisis dragen, in plaats van samen met de medewerker?

Dit zou zeker anders moeten zijn! Wij hebben via bonden geprobeerd hier afspraken over te maken. Niet door aan het nettoloon te komen, maar bijvoorbeeld door tijdelijk te stoppen met opbouw van vakantiedagen of het verschuiven van het vakantiegeld naar Q3. Helaas zien wij aan die kant geen enkele beweging. We hebben daarna werkgevers opgeroepen dit zelf met medewerkers te regelen en daar horen we positieve geluiden over.

 • Als de overheidsmaatregelen worden opgeheven  hebben we te maken met een 1.5 meter samenleving en daardoor minder klanten en dus minder omzet in de horeca. Hoe ga je daarmee om zodat je kan blijven bestaan?

Los van het feit of het voor bedrijven praktisch uitvoerbaar is en ook handhaafbaar (blijft de maatschappij dit komende weken accepteren?) is het in 85/90 procent van de gevallen financieel absoluut niet rendabel. Een noodpakket vanuit overheid is dan ook hard nodig. Hier hebben wij een heel specifiek plan voor aangeleverd bij het kabinet.

 • Hoe kan het dat veel horecabedrijven weinig vet op de botten hebben? Ik snap dat geen omzet heel hard gaat, maar 2 maanden niet uit kunnen zingen is wel heel snel.

Afgelopen jaren is de totale omzet in de horeca flink gegroeid, maar het aantal bedrijven dat van de taart eet nog harder. Daarnaast zijn er veel maatregelen vanuit de overheid (WAB, BTW aanpassing etc.) die de marges hebben doen slinken. Daarnaast hebben bijvoorbeeld gezonde bedrijven veel geinvesteerd afgelopen periode, of gaat het om seizoensbedrijven die door liquiditeits tekorten in de problemen komen. Als laatste is het natuurlijk een uitzonderlijke situatie dat je omzet 100% verdwijnt, maar dat je vaste kosten voor 30/35% doorlopen. Bij een 100k omzet per maand gaat er dus 30k netto uit. Daar valt niet tegen op te sparen als het wat langer duurt.

José van Dalen – QISS IT

 • Wat zijn jouw ervaringen met digitaal vergaderen?

Wij werken al enige tijd met programma’s zoals Teams, Zoom, WhatsApp en Facetime en ik ervaar dit als zeer positief. Ook voor een informele call bel ik altijd met beeld. Ik vind het prettiger omdat het kort, bondig en to the point is. Ik doe zo meer meetings in minder tijd.

 • Hoe hebben jullie de risico’s qua omzetdaling ingeschat?

Nou eigenlijk niet, dit zag ik niet aankomen. Uiteraard heb ik nu wel een ‘corona budget’ gemaakt. Dit houdt in: welke kosten kan ik snijden, welke grote risico’s verwacht ik? Dit neem ik elke week door met mijn finance manager.

 • Hoe heb je, met name als IT-bedrijf, de thuiswerkplek (digitaal) veilig ingericht?

Middels het één op één bellen tussen managers en hun team hebben we kunnen kijken hoe hun werkplek is en gevraagd of ze nog iets nodig hebben. Daarbij hebben we het advies gegeven om regelmatig van je werkplek te komen, te sporten, ergens anders te lunchen. Digitaal hadden wij alles al veilig ingericht, mijn IT heb ik uitbesteed en wij werken alleen maar met SAAS pakketten waarbij de security geregeld is.

Arjen Paardenkoper – advocaat ondernemersrecht

 • Is er sprake van overmacht bij buitenlandse contracten?

Dit hangt af van wat partijen in het contract hebben afgesproken. Bevat het internationale contract een bepaling over overmacht? Zijn er afspraken gemaakt over de beëindiging van het contract, schadevergoeding of heronderhandelingen? Daarnaast is het van belang om te bekijken welk recht van toepassing is op het internationale contract.

 • Biedt de coronacrisis ook wat flexibiliteit op het gebied van het ontslagrecht?

Wanneer u als werkgever personeel wilt ontslaan vanwege bedrijfseconomische tegenspoed, dan moet de ontslagprocedure bij het UWV worden gevolgd. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen is er sprake van het structureel vervallen van arbeidsplaatsen. Ook heeft de werkgever geen mogelijkheden tot herplaatsing in een andere passende functie, ook niet met scholing. Uiteraard kan de coronacrisis zorgen voor bedrijfseconomische tegenspoed. Let wel op: wanneer u aanspraak maakt op de NOW-regeling, dan mag u niet ontslaan. Wij raden werkgevers dus aan om eerst te bekijken voor welke corona-overheidsmaatregelen u in aanmerking komt, voordat u een ontslagaanvraag bij het UWV indient.

 • En als je geen gebruik maakt van NOW? Kan je dan wel werknemers ontslaan?

Wanneer u als werkgever personeel wilt ontslaan vanwege bedrijfseconomische tegenspoed, dan moet de ontslagprocedure bij het UWV worden gevolgd. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen is er sprake van het structureel vervallen van arbeidsplaatsen. Ook heeft de werkgever geen mogelijkheden tot herplaatsing in een andere passende functie, ook niet met scholing. Uiteraard kan de coronacrisis zorgen voor bedrijfseconomische tegenspoed, maar ook het UWV zal niet te snel bedrijfseconomische tegenspoed aannemen. Immers, ontslag dient voorkomen te worden. Wij raden werkgevers aan om eerst te bekijken voor welke corona-overheidsmaatregelen u in aanmerking komt, voordat u een ontslagaanvraag bij het UWV indient.

 • Met een vaststellingsovereenkomst mag je personeel wel weer ontslaan. Je krijgt geen boete maar wordt gekort op je NOW. Hoe zit dit?

Maakt een ondernemer (de werkgever) aanspraak op de NOW-regeling, dan mag hij personeel niet ontslaan, anders krijgt hij een boete. Een werkgever en een werknemer kunnen samen overeenkomen dat zij de arbeidsovereenkomst wensen te beëindigen. Zij leggen dit vast in een vaststellingsovereenkomst, die zowel door de werkgever als de werknemer moet worden ondertekend. Een werknemer moet dus uitdrukkelijk instemmen met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en heeft een wettelijke bedenktijd waarin hij/zij nog van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan afzien. In geval met wederzijds goedvinden een arbeidsovereenkomst is beëindigd, dan is er geen sprake van ontslag. De werkgever krijgt geen boete op grond van de NOW-regeling, maar wordt gekort op de NOW-uitkering, omdat er een werknemer minder in dienst is.

 • Ik heb een restaurant en mijn verhuurder wil dat ik 100% huur ga betalen. Mijn inkomsten zijn in de eerste week naar €0 gedaald. Nu verdien ik iets met bezorging. Kan ik mij beroepen op “huurgenot”, want die is er niet meer?

Van overheidswege heeft u de deuren van uw restaurant moeten sluiten. In de regel geldt dat afspraken in het huurcontact moeten worden nagekomen. In de rechtspraak is een aantasting van het huurgenot van een huurder al snel te beschouwen als een “gebrek” in de zin van de wet. Maar in dit geval heeft de verhuurder geen invloed op het gebrek. Normaliter kan een huurder van een bedrijfsruimte bij een gebrek een huurprijsvermindering vorderen of betaling opschorten, tenzij partijen andere afspraken hebben gemaakt. Hoe de rechter hierna zal gaan kijken tijdens deze coronacrisis is nog niet duidelijk. Wij adviseren om (nogmaals) in overleg met de verhuurder te treden, ten tijde van Corona zijn contracten niet in beton gegoten. Wij verwachten dat als u de zaak aan de rechter voorlegt, een 50% huurkorting in de periode dat u dicht moest geïndiceerd is.

 • Kan een opdrachtnemer gemaakte meerkosten wel in rekening brengen bij opdrachtgever van langere bouwtijd en/of evt. extra kosten?

U vraagt of meerwerk (en/of meerkosten) door de coronacrisis gedeclareerd kan worden aan de opdrachtnemer. Voor een goede beantwoording van uw vraag dient de opdrachtovereenkomst als uitgangspunt te worden genomen. Immers, meerwerk kan uitgesloten zijn of partijen kunnen specifieke afspraken hebben gemaakt. Is dat niet het geval, dan geldt in principe bij meerwerk dat een opdrachtnemer een waarschuwingsplicht heeft. Ten tijde van Corona wordt extra voorzichtigheid geboden en zal extra nadruk worden gelegd op deze waarschuwingsplicht. Kortom, waarschuw (en overleg) tijdig met de opdrachtgever over meerwerk en meerkosten! In beginsel komt het meerwerk niet zonder meer in aanmerking voor vergoeding, maar zoals gezegd, dit hangt heel er van de omstandigheden van het geval af. Dit kan veel geschillen voorkomen.

 • Als je een ruimte voor een event hebt gereserveerd en hierbij de annuleringskosten krijgt doorberekend vanuit de organisatie, is dit dan terecht? 

Het klinkt niet gerechtvaardigd, maar of het daadwerkelijk niet is toegestaan hangt af van wat partijen hebben afgesproken in het contract en in de algemene voorwaarden. Bedingen in de algemene voorwaarden kunnen onredelijk bezwarend zijn. In zulks geval kan een beroep op vernietiging van de algemene voorwaarden worden gedaan. De praktijk kent voorbeelden waarin annuleringskosten als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, of dat in uw geval ook zo is zal moeten worden bezien. De wetgever heeft echter met name consumenten en het MKB willen beschermen tegen onredelijk bezwarende bedingen. Grote ondernemers kunnen zich niet op vernietiging van de algemene voorwaarden beroepen.

 • Veel bedrijven bieden je als koper een voucher voor een later moment. Moet je hiermee akkoord gaan of kun je altijd (gedeeltelijk) geld terug krijgen?

Dit betreft een vraag van consumentenrecht. In beginsel kunnen consumenten vouchers weigeren en terugbetaling eisen. Bedrijven bieden uiteraard niet voor niets vouchers aan, zij willen hiermee faillissement voorkomen als consumenten massaal hun geld terug gaan vorderen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft voor branches die overwegen om vouchers aan te gaan bieden, uitgangspunten opgenomen op haar website. Kijk hier voor meer informatie.

Terry van den Bemt – auteur De Sales Architect

 • Welke vormen van sales zie jij in deze korte tijd opkomen?

Met name de verschuiving naar “remote selling”, dus sales doen via video bellen/conferencing.

 • Merk je dat het uitgeven van budget heeft gezorgd voor een voordeel voor je bedrijf?

Zeker, alleen je moet wel je budget uitgeven aan de juiste dingen. En net als iedere ondernemer heb ik ook weleens budget uitgegeven aan de verkeerde dingen. Of aan de juiste dingen, maar die letterlijk door de coronacrisis niet meer opgingen.

Bert Colijn – senior econoom ING

 • Hoe kan de economie straks weer snel groeien als er nu veel ontslagen vallen?

Dit is een hele atypische economische krimp, omdat het niet door de gezondheid van de economie zelf komt, maar door een virus en de daardoor opgelegde restrictieve maatregelen. Dat betekent dat er een veel diepere krimp ontstaat. Doordat de heropening van delen van de economie automatisch voor meer activiteit zorgt, betekent dat ook dat er een snelle groei in de nasleep van de lockdowns plaatsvindt. Helaas lijkt het wel zo te zijn dat er bijvoorbeeld een hogere werkloosheid overblijft. Daardoor zal het niveau van economische activiteit van eind 2019 niet snel bereikt worden ondanks relatief snelle groei na het einde van de lockdown. Waar de economie in een normale recessie vaak een aantal kwartalen achter elkaar krimpt, is de recessie dan al wel weer voorbij. Toch zal dat niet meteen voor iedereen zo voelen.

 • Hoe belangrijk is het consumentenvertrouwen ten aanzien van de mogelijke groei?

De ontwikkeling van het vertrouwen van zowel bedrijven en consumenten is enorm belangrijk in de herstelfase. Het vertrouwen zal bepalen of er in de komende maanden als de economie weer opengaat genoeg vraag is om de economie een zo spoedig mogelijk herstel te geven. De afgelopen maanden heeft het consumentenvertrouwen een historische daling meegemaakt dankzij de coronacrisis. Als straks de economie weer open is, wordt het heel belangrijk voor het herstel om te zien of het economische vertrouwen van de consument snel terugveert.

 • Heeft corona eigenlijk een naderende recessie versneld? Als we niet te maken hadden met corona zouden we dan ook een crisis meemaken?

Dat er op een gegeven moment weer een recessie zou komen was onvermijdelijk, zo gaat het in de economie nu eenmaal. Wanneer er een volgende recessie gekomen was valt heel moeilijk te zeggen, maar die was hoe dan ook anders geweest dan de huidige economische daling. De krimp die we nu meemaken is wel een heel uitzonderlijke doordat economieën op slot zitten om het virus tegen te gaan.

Deel op social media:

Share on facebook
Share on linkedin