BusinessBoost Live Online Q&A – Crisis & Vooruitdenken

Op 28 mei ging host Sofie van den Enk het gesprek aan met verschillende ondernemers en experts over het thema Crisis & Vooruitdenken tijdens de tweede editie van BusinessBoost Live Online. Tijdens deze online editie konden kijkers vragen stellen via een privé chat. Lees hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden vanuit de sprekers terug. De volgende editie bijwonen? Dat kan op donderdag 25 juni mei. Lees hier meer informatie en meld u direct aan!

Hugo de Koning – YoungCapital

  • Is het niet goed om te investeren in sales? Dat zijn toch juist de mensen die het geld voor je verdienen?

Absoluut wij investeren vol in sales. Juist nu kan de sales het verschil maken  door te focussen op segmenten die nog wel groeien en dat zijn oa techniek, it, productie en logistiek, levensmiddelen sector, nautische sector, binnenlands toerisme en levensmiddelen.

  • Welke stappen heb je tijdens corona gemaakt in de tussentijd om weer nieuwe business te genereren?

De targets voor bezoeken en calls zijn verdubbelt voor onze salesmensen. Meer naar buiten meer contact. Daarnaast focus op segmenten die nog wel groeien en dat zijn oa techniek, it, productie en logistiek, levensmiddelen sector, nautische sector, binnenlands toerisme en levensmiddelen.

Marieke Blom – hoofdeconoom ING

  • Wat is jouw verwachting qua tarieven en prijzen? Veel ondernemers zullen hun financiële achterstand willen inhalen. Betekent dit dat prijzen substantieel gaan stijgen in de toekomst?

Ondernemers kunnen alleen hogere prijzen doorberekenen als er meer vraag dan aanbod is. In de meeste sectoren geldt dat voorlopig niet, en er zijn een paar uitzonderingen (mondkapjes, medicijnen).

  • Kun je iets zeggen over het enorme spaarkapitaal wat in Nederland aanwezig was ten opzicht van nu en hoe gaan we dat in beweging krijgen? Hoe gaan we die optimaal benutten?

Kans is groot dat de besparingen vooral oplopen. Alleen mensen die hun inkomen zien terugvallen en veel spaargeld hebben zullen daar gebruik van maken. Spaargeld zit vooral bij rijke mensen en bij pensioenfondsen, dus kans is groot dat het daar vast blijft zitten.

Arjen Paardenkoper – advocaat ondernemersrecht

  • Geldt bij een ontslag na 1 juni én NOW alsnog een transitievergoeding, ook wanneer dit vrijwel onmogelijk is om die te betalen?

De NOW staat los van het ontslagrecht. Het ontslagrecht is niet gewijzigd per 1 juni. Op grond van de wet is een transitievergoeding verschuldigd bij ontslag op initiatief van de werkgever. Ongeacht dat het voor een werkgever lastig tot vrijwel onmogelijk zal kunnen zijn om een transitievergoeding te betalen, zal deze wel verschuldigd zijn. Wel kan de werkgever verzoeken om gespreide betaling hiervan. Daarnaast kan ook een beëindiging met wederzijds goedvinden met de werknemer worden gesloten en kunnen er afwijkende afspraken worden gemaakt over wel/niet/gedeeltelijk uitbetalen van enige vergoeding. Immers bij een beëindiging met wederzijds goedvinden, is de transitievergoeding strikt genomen niet vereist. Wel is het natuurlijk de vraag of de werknemer bereid is hiermee in te stemmen.

Lees hier de veelgestelde vragen van de vorige editie.

Deel op social media:

Share on facebook
Share on linkedin