PRIVACY STATEMENT

Waarvoor gebruiken wij (360 Events BV) uw persoonsgegevens?

Om u goed van dienst te zijn verwerkt wij uw persoonsgegevens. We hebben zorgvuldig vastgelegd hoe we dat doen.

Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgen en respecteren wij uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en van toepassing zijnde Gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met onze servicepunt belt. Ook als u één van de websites van ons bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, of die een website van ons bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

– Wij verwerken persoonsgegevens met betrekking tot deelname van evenementen van 360 events BV.
– Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor interne analyses en productontwikkeling. Hierdoor kunnen wij onze producten en diensten voor onze klanten verbeteren.
– Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren verwerken wij persoonsgegevens van onze (potentiële) relaties, zoals adresgegevens, e-mailadres en uw bezoek aan onze webpagina’s. Op basis van gegevens uit interne, externe bronnen en uw bezoek aan onze webpagina’s, kunnen wij u passende en gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet.
– Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen verwerken wij persoons-gegevens van relaties. Bijvoorbeeld voor het identificeren en verifiëren van onze klanten.

Wilt u uw persoonsgegevens corrigeren?
Als uw persoonsgegevens niet kloppen, dan kunt u ons vragen om deze gegevens aan te passen. Dit noemen we het ‘Recht van correctie’. U kunt uw gegevens laten aanpassen door een e-mail te sturen naar: [email protected]

Toepasbaarheid.
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. Wij aanvaarden uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.