PRIVACY STATEMENT

Waarvoor gebruiken wij (360 Events BV) uw persoonsgegevens?
Om u goed van dienst te zijn, verwerken wij uw persoonsgegevens. We hebben zorgvuldig vastgelegd hoe we dat doen.

Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgen en respecteren wij uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en van toepassing zijnde gedragscodes. Dat houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en biometrische gegevens. Dat soort gegevens krijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met ons servicepunt belt. Ook als u één van de websites van ons bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens, bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben,of die een website van ons bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

– Deelname aan evenementen van 360 events BV.
– Interne analyses en productontwikkeling. Daardoor kunnen wij onze producten en diensten voor onze klanten verbeteren.
– Het uitvoeren van marketingactiviteiten.
–Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zoals  het identificeren en verifiëren van onze klanten.

Wilt u uw persoonsgegevens corrigeren?
Als uw persoonsgegevens niet kloppen dan kunt u ons vragen om deze gegevens aan te passen. Dat noemen we het ‘recht van correctie’. U kunt uw gegevens laten aanpassen door een verzoek daartoe per e-mail te sturen naar: [email protected]

Toepasbaarheid
Dit privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website kunnen worden bezocht. Wij aanvaarden uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacybeleid.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Het verdient aanbeveling om dit privacystatement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.